De Basisopleiding stoppen-met-roken coach: opleiding voor nieuwe coaches

De Basisopleiding stoppen-met-roken coach is een intensieve opleiding: een combinatie van scholing op locatie, e-learning en coaching on the job. Alle aspecten van het nieuwe competentieprofiel van Kabiz (per 1 januari 2023 van kracht) komen in deze opleiding aan bod. Na het afronden van deze opleiding kun je als volwaardig stoppen-met-roken coach aan de slag, eventueel in samenwerking met ZoHealthy Leefstijl & Preventie.

Live opleidingsdagen voorjaar 2024 (Oosterhout, NB): 

Dinsdag 9 april / 9 – 17 uur Module 4: Roken en het gesprek deel 1, motiverende gespreksvoering
Dinsdag 16 april / 9 – 17 uur Module 4: Roken en het gesprek deel 2,  cognitieve gedragstherapie
Donderdag 16 mei / 9 – 17 uur Module 5: jij als SMR-coach

Voor meer live opleidingsdagen zie Alle cursussen.

E-learning en coaching on the job

Deze volg je na het afronden van de live opleidingsdagen.

Inhoud van de opleiding:

√ Module 1: Roken in de samenleving (je krijgt toegang tot deze module na de live opleidingsdagen)

Je kijkt naar de rol van roken in de samenleving. Je kent de rookprevalentiecijfers in Nederland en kent de cijfers van de specifieke groepen. Daarnaast leer je welke effecten roken heeft op de gezondheid van de roker en zijn omgeving. Ook wordt er gekeken naar welke rol roken in een sociaal netwerk heeft en welke invloed dit netwerk heeft op rookgedrag en een stoppoging.

√ Module 2: Roken als verslaving (je krijgt toegang tot deze module na de live opleidingsdagen)

De sigaret en andere tabaksproducten worden onder de loep genomen. Wat is de samenstelling van een sigaret en wat maakt deze zo verslavend? Wat gebeurt er in je lichaam als je rookt, wat gebeurt er als je stopt? Je leert welke ontwenningsverschijnselen er ontstaan bij het stoppen en welk gedrag er voor zorgt dat een stoppoging succesvol kan zijn.

√ Module 3: Roken en farmacotherapie (je krijgt toegang tot deze module na de live opleidingsdagen)

Welke farmacologische behandeling is er mogelijk is bij een stoppoging? Je leert hierbij te werken volgens de NHG-richtlijn en welke effecten en bijwerkingen je kan verwachten. Bij eventuele bijwerkingen weet je op de juiste manier te handelen.

√ Module 4: Roken en het gesprek (motiverende gespreksvoering/cognitieve gedragstherapie)

Om de stoppoging van de deelnemer te laten slagen leer je de intrinsieke motivatie om te veranderen te achterhalen door middel van motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie.  Je leert hoe je de ambivalentie van de deelnemer kunt onderzoeken, ombuigen en oplossen. Je sluit daarbij aan bij het veranderstadium of “stage-of-change” van de deelnemer.

Bij motiverende gespreksvoering wordt uitgegaan van het versterken van copingsvaardigheden en zelfeffectiviteit van de deelnemer. Het doel is het zelfoplossende vermogen van de deelnemer te ondersteunen en stimuleren. Je leert kijken naar de mogelijkheden van de deelnemer om behandeling op maat aan te kunnen bieden.

√ Module 5: Jij als SMR coach

Welke mogelijkheden voor begeleiding zijn er en hoe bepaal je welke er bij jouw deelnemer past? We behandelen de praktische aspecten van het werken als SMR coach. Wanneer je met ons gaat samenwerken, maken we samenwerkings- en kwaliteitsafspraken. Ook bekijken we de kansen en mogelijkheden voor SMR coaching in jouw regio.

√ Module 6: In de praktijk/coaching on the job en eindtoets

Coaching on the job met een ervaren stoppen-met-roken coach. Je observeert de gesprekstechnieken van de coach en evalueert deze samen o.b.v. wat je tijdens de opleiding geleerd hebt.

Duur van de opleiding

Online zelfstudie 4 uur
Scholing op locatie 22 uur
Praktijk / coaching on the job 4 uur
Toetsing 3 uur
Totale tijdsinvestering 33 uur

Over de instructeur

Profielfoto

Lianda Goossens

Mijn naam is Lianda Goossens, gespecialiseerd verpleegkundige op de hart-en longafdeling in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ik heb jaren ervaring als Stoppen met roken coach zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Bij ZoHealthy ben ik actief betrokken bij de implementatie van het Nationaal Preventie akkoord en de rookvrije start.

Bekijk meer cursussen van Lianda Goossens →

Inhoud

Introductie
Introductie Gratis 00:05:00
Module 1: Roken in de samenleving
Roken in de samenleving 00:30:00
Video’s bij module 2 00:07:00
Module 2: Roken als een verslaving
Roken als verslaving 00:30:00
Module 3: Roken en farmacotherapie
Roken en farmacotherapie 00:30:00
Eind toets
Eindtoets 01:00:00
Afsluiting
Je hebt de e-learning afgerond 00:05:00
Tevredenheid
We ontvangen je feedback graag 00:05:00
© 2024 ZoHealthy Leefstijl & Preventie

Stel Menus in in het Admin Paneel